นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คำสั่งโรงเรียนบ้านท่าแซะ
2564
แต่งตั้งคณะกรรมการแจกหนังสือเรียน จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเเรียน ภาค 1ปี2564
แต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 2 รายการ)