นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2566
21 ก.พ. 2567
กิจกรรมแนะแนว การให้ความรู้ เรื่อง การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
13 ก.พ. 2567
กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
09 ก.พ. 2567
กิจกรรมศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ จังหวัดพัทลุง
05 ม.ค. 2567
กิจกรรมคริสต์มาส
28 ธ.ค. 2566
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
28 ธ.ค. 2566
กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับนักเรียน ตั้งแต่ ป.5-ม.3 เรื่อง "ปัญหาและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ในตำบลคลองไทร
30 พ.ย. 2566
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 แหล่งเรียนรู้ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24 พ.ย. 2566
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 แหล่งเรียนรู้ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24 พ.ย. 2566
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน นักเรียนระดับปฐมวัย อนุบาล 2-3 แหล่งเรียนรู้ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22 พ.ย. 2566
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2566
07 พ.ย. 2566
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนักเรียนมัธยมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแหล่งเรียนรู้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
10 ต.ค. 2566
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566
11 ส.ค. 2566
กิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียน
08 ส.ค. 2566
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
27 ก.ค. 2566
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา และเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดท่าแซะ
27 ก.ค. 2566
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ณ สนามโรงเรียนบ้านท่าแซะ ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566
22 ก.ค. 2566
กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2566
12 ก.ค. 2566
กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามของลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
06 ก.ค. 2566
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
26 มิ.ย. 2566
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
08 มิ.ย. 2566
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
02 มิ.ย. 2566
กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
29 ธ.ค. 2565
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3
23 ธ.ค. 2565
กิจกรรมคริสต์มาส
22 ธ.ค. 2565
กิจกรรมให้ความรู้ในการบริโภคผัก ผลไม้ และภาวะโภชนการของนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าแซะ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลท่าฉาง
21 ธ.ค. 2565
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย 5 ธันวาคม 2565
02 ธ.ค. 2565
กิจกรรมถวายราชสดุดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันวชิราวุธ)25 พฤศจิกายน 2565
01 ธ.ค. 2565
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านท่าแซะ (30 พฤศจิกายน 2565)
30 พ.ย. 2565
กิจกรรมแนะแนวอาชีพ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าแซะ 30 พฤศจิกายน 2565
30 พ.ย. 2565
กิจกรรมเกษียณอายุข้าราชการครู โรงเรียนบ้านท่าแซะ
30 ก.ย. 2565
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2565
24 มิ.ย. 2565
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
09 มิ.ย. 2565
ถวายพระพร วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
03 มิ.ย. 2565
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2565
14 พ.ค. 2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ (KM)
25 มี.ค. 2565
กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้กับผูู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564
10 มี.ค. 2565
กิจกรรม Open Class โรงเรียนบ้านท่าแซะ
25 ม.ค. 2565
กิจกรรมยินดีต้อนรับ นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ ย้ายเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแซะ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564
27 ธ.ค. 2564
กิจกรรมทำบุญตักบัตร วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2564 และมอบทุนการศึกษา
07 ม.ค. 2564
โรงเรียนบ้านท่าแซะ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
02 พ.ย. 2563
โครงการ ‘’สุขภาพดี ทูบีวัยใส ห่างไกลโคโรน่า ไม่พึ่งพายาเสพติด’’
14 ส.ค. 2563
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล โครงการ ‘ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน’’
30 ก.ค. 2563
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
24 ก.ค. 2563
นำเสนองานการกัดกระจก หมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข ต.ท่าน้ำแห้ง อ.ท่าฉาง
19 มิ.ย. 2561
โรงเรียนบ้านท่าแซะจัดกิจกรรม เนื่องในวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
26 มิ.ย. 2559
กิจกรรมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด
16 มิ.ย. 2559
พิธีเปิดโรงเรียนประชารัฐ
14 มิ.ย. 2559