นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » สมาคมสิ่งแวดล้อม ได้อบรมให้ความรู้กับนักเรียน ตั้งแต่ ป.5-ม.3 เรื่อง "ปัญหาและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ในตำบลคลองไทร
จำนวนผู้เข้าชม : 69 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 30 พ.ย. 2566